Husqvarnakoncernens kapitalmarknadsdag

I dag hålls Husqvarnakoncernens kapitalmarknadsdag för finansmarknaden och media. Presentationer hålls av koncernens VD, finansdirektör, chefer för affärsområdena och andra medlemmar i koncernledningen. Särskilt fokus sätts på strategiska prioriteringar och aktiviteter.

VD och koncernchef Hans Linnarson tar under dagen upp koncernens finansiella mål. Tre av fyra mål kvarstår: rörelsemarginal som överstiger 10% över en konjunkturcykel, att den säsongsjusterade nettoskulden i relation till EBITDA långsiktigt inte ska överstiga 2,5, samt att utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat. Koncernen kommer inte längre att ha kvar något tillväxtmål. På medellång sikt kommer initiativ som ska öka koncernens rörelsemarginal prioriteras framför tillväxt. Rörelsemarginalen ska stödjas av tillväxt inom utvalda områden.

Rörelsemarginalen ska stärkas genom hållbara förbättringar av bruttomarginalen, vilket möjliggörs av sänkta produktionskostnader och minskad komplexitet, lägre betjäningskostnader (cost-to-serve) samt bättre mix av produkter och säljkanaler. För att ytterligare befästa koncernens ledande position inom den globala motorsågsmarknaden investeras cirka 1 miljard kronor i nyckelteknologi, vilket inkluderar tillverkning av motorsågskedjor (se separat press release från den 13 februari 2013).

Det kommuniceras också att affärsförutsättningarna på kort sikt väntas vara fortsatt utmanande, i synnerhet på de europiska marknaderna. Makroekonomisk osäkerhet innebär att efterfrågan i Europa väntas fortsätta vara svag.

“Husqvarnakoncernen har fantastiska tillgångar: engagerade medarbetare, starka globala varumärken, ett konkurrenskraftigt produktutbud med ledande globala marknadspositioner som distribueras genom ledande detaljhandlare och mer än 25 000 fristående fackhandlare. Vi kommer fortsätta bygga på våra starka tillgångar och investera i teknologier för att utveckla produkter med innovativa marknadsledande funktioner. Men, vi måste fortsätta använda våra resurser effektivt för att nå våra mål. På medellång sikt kommer vi därför att fokusera på initiativ som minskar produktutbudets komplexitet och kostnader för att säkerställa hållbar marginalförbättring,” säger Hans Linnarson, VD och koncernchef för Husqvarna.

För ytterligare information kontakta:
Cathrine Stjärnekull, Mediarelationer, 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com
Tobias Norrby, Investerarrelationer, 08-738 93 35

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl 8.30.

Husqvarna Group
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 31 miljarder kronor och koncernen hade i snitt 15 400 anställda i drygt 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar