Korrigering av balans- och resultaträkning 2014

Husqvarna Group har etablerat en ny varumärkesbaserad organisation för skogs- och trädgårdsverksamheten, som var fullt implementerad per den 1 januari 2015. Den nya organisationen omfattar tre globala divisioner för skogs- och trädgårdsverksamheterna; Husqvarna, Gardena och Consumer Brands, samt Construction som inte påverkades av omorganisationen. Affärsområdesrapporteringen för 2014, omräknat till de nya divisionerna, återfinns i koncernens årsredovisning för 2014.

Vidare har det gjorts en översyn av modellen för eliminering av internvinster i lager. Som en konsekvens av tillämpningen av den nya modellen korrigeras koncernens ingående lagervärde per den 1 januari 2015 med -245 Mkr före skatt. Periodens resultat för 2014 påverkas med -7 Mkr, men med variationer mellan de fyra enskilda kvartalen och mellan divisionerna. Dessutom har det även skett en mindre korrigering av tidigare års eget kapital, främst relaterat till inkomstskatt.

De omräknade uppgifterna bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 anställda i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.