Lägre försäljning och rörelseresultat för tredje kvartalet. Beslut om kostnadssänkande åtgärder

På grund av lägre försäljning och en kraftigt neddragen tillverkningstakt, kommer koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet att bli väsentligt sämre än föregående år. Försämringen gäller framförallt konsumentprodukterna för massmarknads-kanalerna i Nordamerika och Europa samt produkterna för byggnadsindustrin inom Professionella produkter.

Till följd av säsongseffekter i koncernens verksamhet svarar tredje kvartalet för en mindre andel av omsättning och resultat för helåret. Variationer i säsongen kan därför få stort genomslag på resultatet för detta kvartal.

Bedömningen är att rörelseresultatet för tredje kvartalet 2008 kommer att uppgå till cirka 300 Mkr (553)

Kostnadssänkande åtgärder
Till följd av effektiviseringar, synergieffekter från förvärven samt förväntningar om ett fortsatt svagt marknadsläge, kommer en minskning av antalet anställda att genomföras. Syftet med neddragningarna, som främst avser tjänstemän och andra indirekta befattningar, är att sänka de fasta kostnaderna i koncernen. Neddragningarna inkluderar även en anpassning av kapaciteten i fabriken i Huskvarna till följd av rationaliseringar och utflyttning av viss tillverkning till andra enheter inom koncernen. Neddragningarna är utöver de normala säsongsmässiga justeringarna av antalet direkt sysselsatta i produktionen.

Åtgärderna beräknas totalt innebära en minskning av antalet anställda med cirka 850, varav cirka 300 i Huskvarna, och medföra besparingar på cirka 300 Mkr på årsbasis. Kostnaderna för att genomföra åtgärderna beräknas till cirka 300 Mkr.

Åtgärderna kommer att genomföras under hösten 2008 och första halvåret 2009 efter förhandlingar med respektive fackföreningar. Besparingarna kommer att uppnås successivt under 2009 och nå full effekt under tredje kvartalet 2009.

”Tredje kvartalet utgör slutet av trädgårdssäsongen och effekterna av en svag säsong får ett kraftigt genomslag i kvartalet. Koncernens utveckling bör alltid ses över säsongen som helhet. Men vi ser också en ökad försiktighet hos våra professionella kunder, särskilt inom byggnadsindustrin,” säger Bengt Andersson, VD och koncernchef.

”Jag beklagar att vi måste göra personalneddragningar. Men vi måste ta ut effekterna av rationaliseringarna och även anpassa oss till det rådande marknadsläget. Vi kommer inte att bygga upp lager inför den kommande säsongen i samma omfattning som föregående år. Införsäljningen av trädgårdsprodukter till de stora återförsäljarna för 2009 ser dock hittills mycket bra ut, liksom möjligheterna att uppnå marginalförbättringar genom prishöjningar,” fortsätter Andersson.


För ytterligare information kontakta:
-Bernt Ingman, Finanschef, telefon 036-14 65 05
-Åsa Stenqvist, Chef för koncernstab Information och Investerarkontakter, telefon 08-738 64 94
-Tobias Norrby, Investerarkontakter, telefon 08-738 83 35.
Husqvarnas Pressjour har telefon 08-738 70 80.

Telefonkonferens:
En telefonkonferens med VD Bengt Andersson kommer att hållas kl 14:00 CET. Ring 08-5052 0114 för att delta.

Pressinformation i Huskvarna:
En pressinformation kommer att hållas kl 13.00 på Husqvarna AB, Drottninggatan 2 i Huskvarna. Anmälan till vakten vid stora grinden innan inpassering.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar