Styrelsen utnyttjar bemyndigande om försäljning av B-aktier i Husqvarna

Styrelsen i Husqvarna AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande som lämnades av årsstämman tidigare idag om försäljning av maximalt 2 944 409 aktier av serie B i bolaget under tiden fram till årsstämman 2018.

Försäljning ska ske på Nasdaq Stockholm mot kontant betalning till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med försäljningen är att kontinuerligt anpassa det antal aktier av serie B som innehas för att säkra förpliktelser inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgick den 4 april 2017 till 576 343 778, varav 113 694 826 aktier av serie A och 462 648 952 aktier av serie B, varav Husqvarna AB ägde 2 944 409 återköpta aktier av serie B.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.