Valberedningens sammansättning

Årsstämman för Husqvarna AB (publ) hålls den 23 april 2008 i Jönköping.

I enlighet med beslut på årsstämma i april 2007 ska Husqvarna ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

I valberedningen för årsstämman 2008 ingår, Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Fredrik Lundberg, Lundbergföretagen, Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Stefan Roos, SEB Fonder och Lars Westerberg, ordförande i Husqvarnas styrelse.

Per den 31 augusti 2007 motsvarade Investors ägarandel i Husqvarna 24,6% av rösterna, medan Lundbergföretagens innehav motsvarade 10,2%, Alectas 5,9% och SEB-fonders 3,6%.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2008 avseende bl a styrelse, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt valberedningens sammansättning och dess uppgifter inför årsstämman 2009.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
nominationcommittee@husqvarna.se

För mer information kontakta Åsa Stenqvist, Chef för koncernstab Information och Investerarkontakter, telefon 08-738 64 94.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar