Delårsrapport jan – sept 2017

2017-11-13

Perioden januari – september 2017

 • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 5 720 (kSEK 42 951)
 • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -24 371 (kSEK -32 823)
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -24 508 (kSEK -33 069)
 • Resultat per aktie: SEK -0,55 (SEK -2,23)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 2,12)

Tredje kvartalet juli – september 2017

 • Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 644 (kSEK 4 814)
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till kSEK -5 211 (kSEK -25 789)
 • Kvartalets resultat uppgick till kSEK -5 211 (kSEK -25 870)
 • Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,80)

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Den 17 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller lån om 12 MSEK från Umeå Kommunföretag (UKF) mot pant och företagsinteckning för att brygga finansieringen fram till nya order.

 • Den 19 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller ytterligare lån om 4 MSEK. Långivare är ägarna bakom Remod Invest AB som i samband med detta beslutat om att dela upp Remod Invest AB i fyra lika delar. Efter uppdelningen har var och en av ägarna en ägarandel om ca 9,56 procent av aktierna i Hybricon, samt egna lånefordringar genom var och ett bakomliggande bolag.
 • Den 6 november meddelar Hybricon att de uppgraderade hjulmotorerna som bolagets leverantör levererat återigen uppvisat kvalitetsbrister. Hybricon inleder därför – tillsammans med slutkund – en process med att testa nya hjulmotorer från en av världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Lånen visar att våra stora ägare och UKF fortsätter att visa stark tro på Hybricon. Kapitalet ger oss möjlighet att fokusera än mer på marknadsaktiviteter och därmed ökar förutsättningarna för att vi ska ta hem order för våra ultrasnabbladdade elbussar.
Johan Suup, VD