Har utvecklat två nya elektriska buss-serier

Hybricon Bus Systems AB (publ) (”Hybricon”) har utvecklat två nya elektiska buss-serier

Bolaget har under perioden konstruerat två nya elektriska buss-serier, HAW gen2 och Hybricon City Bus (HCB).

HAW gen2 är en produktionsanpassad, robust och kostnadseffektiv ultrasnabbladdad stadsbuss. HAW gen2 ger Hybricon bra förutsättningar att kunna skala upp produktionen, höja kvaliteten och öka konkurrenskraften.

Hybricon City Bus ger bolaget en nattladdad bussmodell för trafik som inte erfordrar ultrasnabbladdning. HCBs lägre prisnivå ger kunder som har huvuddelen av sin trafik morgon och eftermiddag möjlighet att elektrificerar sina busslinjer.

De första leveranserna av HAW gen2 kommer ske under första kvartalet 2016 till befintlig kund, Umeå Kommun företag. Vi skall leverera 4 st HAW 12 meter och 2 st HAW 18 meter, totalt 6 st bussar. Kvarvarande ordervärde för dessa bussar uppgår till 37 mkr.

Arbete med kompletterande produkter i form av tekniklicenser för motorstyrning samt retrofit-kit som innebär en konveteringssats för att konvertera befintliga dieselbussar till fullelektriska bussar har påbörjats och beräknas vara klart under sista delen av 2016.

-          De nya produkterna stärker bolagets attraktions- och konkurrenskraft samt förmåga att leverera större volymer, säger Jonas Hansson vd Hybricon.

För vidare information hänvisar vi till periodrapporten för 9 månader.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
Web: www.hybricon.se

Om Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köld-testning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkomponenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka ägare.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar