Hybricon har omförhandlat redan upptaget lån

Hybricon Bus System AB (publ) har omförhandlat villkoren gällande det lån i svensk bank som togs före Hybricon noterades juni 2015.

Lånet om MSEK 9 är förlängt till 2017-04-30. Syftet med förlängningen är att inte påbörja amortering av lånet under en period där likviditeten är nödvändig.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 560 56 16 email fredrik.jonsson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se

Om Hybricon

Hybricons affärsidé är att genom utveckling, marknadsföring och ägande av tekniska lösningar, programvaror, modulsystem och andra produkter för energi- och kostnadseffektiva system-lösningar för elbaserade kollektivtrafiksystem, skapa långsiktiga immaterialrättsliga värden. Bolaget bedriver endast egen produktion av strategiskt viktiga delar. Hybricons kunder utgörs av främst av kommuner och operatörer av kollektivtrafik. Hybricons varumärke skall framförallt signalera hållbarhet, omsorg om miljön samt tekniskt know how. Bolagets aktie är noterat på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande med datum som ovan.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar