Hybricons vd köper units av styrelseordförande

Den 11 april 2017 köpte Hybricons vd Johan Suup 70 000 units av styrelseordförande Fredrik Jonsson genom ett off market-förvärv.

– Det är viktigt att ha ett stort engagemang i bolaget och det känns helt rätt att gå in som ägare i detta skede, kommenterar Hybricons vd Johan Suup.

De units som köptes av Laddstation i Umeå AB ägs av Hybricons styrelseordförande Fredrik Jonsson och köptes till en kurs om 1,20 SEK per unit, det vill säga till samma kurs som den nyligen avslutade företrädesemissionen uppgick till. Efter transaktionen äger Fredrik Jonsson, genom bolag, 1 055 000 st aktier i Hybricon när företrädesemission är registrerad hos Bolagsverket.

En unit består av en aktie och en köpoption.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt att ha ett stort engagemang i bolaget och det känns helt rätt att gå in som ägare i detta skede
Johan Suup