Marknadsmeddelande 49/17 – Information om företrädesemission i Hybricon Bus System AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (HYCO) med rätt till tilldelning av uniträtter är den 9 mars 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 10 mars 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av två (2) nya units för 1,20 sek/st. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption (2:1 á 1,20 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 mars 2017 till och med den 29 mars 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 15 mars fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 15 mars 2017 till och med den 31 mars 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: HYCO UR
ISIN-kod: SE0009664683
Orderboks-ID: 134375       
Första handelsdag: Den 15 mars 2017
Sista handelsdag: Den 29 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: HYCO BTU
ISIN-kod: SE0009664691
Orderboks-ID: 134376
Handelsperiod: Den 15 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 6 mars 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.