Vinstvarnar

Hybricon Bus Systems AB (publ) (”Hybricon”) vinstvarnar

Hybricon Bus Systems AB kommer för tredje kvartalet 2015 att redovisa ett underskott som väsentligt avviker från tidigare kvartalsrapporter. Orsaken är att utvecklingen av nya buss-serier har medfört ökade kostnader och förseningar i pågående leveranser.

I samband med utvecklingen av två nya buss-serier HAW gen2 och Hybricon City Bus, samt byte av leverantör av basbuss har bolaget omvärderat och omprognostiserat kostnader och värden som försämrar resultatet för tredje kvartalet med cirka 7,7 miljoner kronor. Denna kostnad är en engångskostnad.

Vidare har byte av leverantör medfört att under kvartalet har bolaget drabbas av ökad kostnader i samband med bytet. Bolaget bedömer att merparten av kostnader för bytet är nu tagna och ingår i tredje kvartalets utfall.

Leveransförseningen kommer sannolikt även att påverka sista kvartalet 2015, då leveranserna av HAW gen2 kommer påbörjas under första kvartalet 2016. Påverkan beror på att intäkterna från denna order kommer att erhållas över en längre tid samt att förseningen medför att fasta kostnader i bolaget belastar orden under en längre tid.

Säljarbetet under tredje kvartal har fortsatt. Vi skall inte underskatta att bussmarknaden uppvisar en tydlig tröghet, sannolikt beroende på teknisk, ekonomisk och politisk obeslutsamhet inför den stundande omställningen till elbussar. Detta har medfört att Hybricon har justerat sina säljmål. Vi bedömer att marknaden skjuter fart under senare delen av 2016. Vi ser fortfarande ett stigande politisk intresse vilket har genererat politiska beslut både gällande statliga bidrag till bussystem och kommunala inköp. Detta har resulterat i ytterligare offertförfrågningar. Vi har till detta sett ett intresse från företag i olika branscher som är mån som sin miljöprofil.

Med nuvarande burnrate har bolaget behov av finansiering. Styrelsen har 20151112 beslutat om att genomföra en nyemission. Villkoren för emissionen har ännu inte beslutats. Ytterligare information om detta lämnas senare.

-          Periodens ansträngningar har dock resulterat i att vi står väl förberedda för kommande utmaningar. Hybricon är stolta över sina nya produkter och ser ljust på framtiden, säger vd Jonas Hansson.

För vidare information hänvisar vi till periodrapporten för 9 månader.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email jonas.hansson@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se

Om Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köld-testning av företagets produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade nyckelkomponenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket starka ägare.

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar