Centrum för höghastighetsformning i Karlskoga med teknologi från Hydropulsor får regionalt utvecklingsbidrag

Centrum för höghastighetsformning i Karlskoga med teknologi från Hydropulsor får regionalt utvecklingsbidrag Bolaget Adiabatic Formning Center Karlskoga AB som nu etableras har av Länsstyrelsen i Örebro län beviljats regionalt utvecklingsbidrag om 2,97 miljoner kronor. Företaget ägs av IUC Karlskoga, High Speed Forming Technology 2000 AB, Förvaltnings AB Metallica, WermTec AB och Hydropulsor AB. Hydropulsors ägarandel i bolaget är 26 %. Företaget kommer att förhyra lokaler på Bofors industriområde. Bolagets verksamhet skall omfatta forskning och testverksamhet rörande Adiabatisk mjukgöring. Även nollserieproduktion skall kunna bedrivas vid centrat. Ca 12 miljoner kronor kommer att investeras i centrat under år 2000 bl.a. i ett komplett maskinsystem för höghastighetsformning av metallpulver (pulverkompaktering) jämte sintringsutrustning. Verksamheten kommer att starta i augusti/september år 2000. Formningscentrat kommer att ha stor betydelse för att påskynda introduktionen av formningstekniken inom olika tillverkningsföretag både nationellt som internationellt. Ett antal större tillverkningsföretag planerar redan testverksamhet i centrat. Ett nära samarbete kommer att bedrivas med olika universitet och högskolor främst Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, Örebro Universitet och Karlstads Universitet. Exempelvis bygger Örebro Universitet nu upp ett 4-årigt magisterprogram med inriktning mot formningsteknik kombinerat med betydande forskning inom området. För Hydropulsor innebär även etableringen försäljning av en stor formningsmaskin för pulverkompaktering jämte verktygsadaptrar, verktyg och styrsystem samt integrering av utrustningen till ett komplett produktionssystem. För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Prenumerera

Dokument & länkar