Hydropulsor AB (publ) har erhållit en viktig order på en formningsmaskin till ett multinationellt företag.

Hydropulsor AB (publ) har erhållit en viktig order på en formningsmaskin till ett multinationellt företag. Leveransen kommer att ske till en produktionsanläggning i Mellan-Europa under första kvartalet nästa år. Investeringen kommer att ha stor betydelse för att introducera tekniken inom det multinationella företaget. För Hydropulsor innebär ordern ett första genombrott mot tillverkningsindustrin vad gäller pulverkompaktering. Detta är den andra viktiga ordern på kort tid. I september fick Hydropulsor en beställning på två större formningsmaskiner jämte verktygsadaptrar, verktyg och styrsystem från Höganäs AB, en världsledande pulverleverantör. Hydropulsor marknadsför och utvecklar kompletta maskinsystem för höghastighetsformning genom adiabatisk mjukgörning av metallpulver (pulverkompaktering) och homogena material. Förutom formningsmaskiner marknadsförs även maskiner för kapning av stång, tråd, profiler och rör. Utvecklingsarbetet med formningstekniken har pågått intensivt sedan 1995. Tekniken väcker nu ett mycket stort intresse och ett brett kommersiellt genombrott står för dörren såväl i Sverige som internationellt. Med Hydropulsortekniken skapas bl.a. möjligheter att kompaktera och därmed forma helt nya komponenter med metallpulver som är svårt eller omöjligt med traditionell teknik. Dessutom erhålls högre täthet vid kompakteringen som eftersträvas vid all komponenttillverkning. Tack vare Hydropulsors höghastighetsteknologi kan dessutom högre produktivitet erhållas jämfört med konventionell teknik. Hydropulsors aktier handlas via Aragon Fondkommissions reutersida. För ytterligare information Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Fakta om Hydropulsor AB Hydropulsor som grundades vid årsskiftet 1993/1994 är ett högteknologiskt tillväxtföretag som utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material samt formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering). Hydropulsor erbjuder en unik kombination av avancerad materialteknologi och högeffektiv produktionsteknik för tillverkning av ämnen och komponenter. Företaget har en lovande patentsituation. Hydropulsors maskiner som representerar den tredje generationen av höghastighetsbear-betningsmaskiner är baserad på precisionshydraulik. Tidigare maskiner har varit lufttrycks- eller fjäderdrivna. Förutom formning är höghastighetsstansning ett tredje område för tekniken, som kommer att utvecklas tillsammans med stora aktörer inom området. Den hydrauliska slagpressen utför ett mycket snabbt och hårt slag som ger upphov till ett fenomen som kallas adiabatisk mjukgörning. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Hydropulsor arbetar i ett omfattande nätverk med högskolor, universitet, FoU- avdelningar och forskningsinstitut i utvecklingen av tekniken. Företaget har idag 19 anställda. Ett flertal kapningsmaskiner har levererats till kunder i Europa för kommersiellt bruk. Formningsmaskiner har hittills levererats till industriföretag för forsknings- och utvecklingsändamål. Företaget ägs bl.a. av High Speed Formning Technology AB, grundarna, Förvaltnings AB Metallica ett riskkapitalbolag som ägs av Svenska Metallindustriarbetarförbundet samt ca. 800 övriga aktieägare. Per Molin, styrelseordförande, tidigare koncernchef Avesta-Sheffield, Yngve Bergström, vice ordförande, professor Högskolan Dalarna/Uppsala Universitet, Åke Hörnell, grundare och huvudägare i Hörnell Internationell AB och LC-Tec Sweden AB, Lars Johansson, VD i Hydropulsor AB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Prenumerera

Dokument & länkar