Hydropulsors företrädesemission fulltecknad

Hydropulsors företrädesemission fulltecknad Det högteknologiska verkstadsföretaget Hydropulsor AB (publ) har genomfört en företrädesemission på sammanlagt 34,7 miljoner kronor, utöver den riktade emission som offentliggjordes 25 november. Företrädesemissionen som fulltecknades är nu avslutad. I samband med transaktionen förvärvade Länsförsäkringar Wasa Småbolagsfond och Röda Korset teckningsrätter från huvudägarna. Från och med 29 november kan teckningsoptioner handlas via Aragon. Intresset har varit väldigt stort, vilket inte minst den kraftiga efterfrågan på teckningsrätter visat. Det är mycket glädjande att intresset varit så stort för vårt företag och vår teknologi, trots att vi inte gjort någon aktiv marknadsföring gentemot kapitalmarknaden, säger Hydropulsors VD, Lars Johansson. För ytterligare information Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Box 2023, Baggängsvägen 29, 69102 Karlskoga, http://www.hydropulsor.com Hydropulsor är ett högteknologiskt verkstadsföretag som utvecklar kompletta lösningar för effektivare kapning, formning av metallpulver (pulverkompaktering) och homogena material samt stansning, baserat på höghastighetsteknologi. Företaget har utvecklat den första hydrauliska höghastighetsslagpressen. Denna utför ett mycket snabbt och hårt slag som ger upphov till ett fenomen som kallas adiabatisk mjukgörning. Tack vare detta fenomen kan kapning, formning och stansning utföras med högre hastighet, högre precision, högre kvalitet, lägre energiförbrukning, mindre materialförluster samt till lägre kostnad än med andra metoder. Hydropulsors aktier handlas via Aragon Fondkommissions Reutersida. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Prenumerera

Dokument & länkar