Hydropulsors formningsteknik har fått ännu en kommersiell framgång

Hydropulsors formningsteknik har fått ännu en kommersiell framgång Hydropulsor AB i Karlskoga har den 19 oktober 2001 fått en order från "Testing Center for Adibatic Forming" i Långshyttan (TAF). Beställningen omfattar en mindre formningsmaskin jämte en helautomatisk formningsadapter. Produktionsbolaget SinterHeat i Långshyttan kommer att bedriva produktion av kommersiella produkter med hjälp av adiabatisk formning. Det senare bolaget kommer att hyra kapacitet i TAF:s utrustning men investerar även i komplett värmebehandlingsutrustning, inklusive sintring. Ett sekretess- och samarbetsavtal har tecknats mellan TAF och Hydropulsor. Beställningen är mycket positiv för Hydropulsor. Vid TAF har man redan tidigare en formningsmaskin från Hydropulsor för test- och utvecklingsverksamhet. Nu investerar man vidare i en komplett produktionslinje. Detta kommer att stärka Hydropulsors formningsteknik och underlätta försäljning av ytterligare system på den skandinaviska marknaden. Förhandlingar om leverans av motsvarande maskinsystem för formning i olika storleksklasser pågår med ett antal stora internationella företag. Ytterligare beställningar av maskinsystem för formning förväntas därför under sista kvartalet 2001. Hydropulsors aktier handlas via Aragon Fondkommission. För ytterligare information: Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av material i pulverform (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett eller flera hårda och snabba slag ger upphov till en adiabatisk process. Tack vare denna process kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med exempelvis en sådan hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning som en traditionell teknologi svårligen kan uppnå. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar