riktad nyemission till ett antal institutioner

Hydropulsor AB (publ) har genomfört en riktad nyemission till ett antal institutioner Hydropulsor breddar sitt ägande genom en riktad nyemission till två Länsförsäkringsbolag och Svenska Kyrkan. Styrelsen har till fullo nyttjat bemyndigandet som gavs vid den extra bolagsstämman den 12 oktober 1999 och emitterat 3 500 000 B-aktier till ovan nämnda institutioner. För ytterligare information Lars Johansson, VD, Hydropulsor AB, Tel: 0586-64950 eller 070-5153397, e-mail: lars.johansson@hydropulsor.com Box 2023, Baggängsvägen 29, 69102 Karlskoga, http://www.hydropulsor.com Hydropulsor utvecklar maskiner och metoder för höghastighetsformning genom adiabatisk mjukgöring av metallpulver (pulverkompaktering) och homogena material. Förutom formningsmaskiner utvecklar även Hydropulsor kapmaskiner för stång, tråd, profiler och rör. Hydropulsors aktier handlas via Aragon Fondkommissions reutersida. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Prenumerera

Dokument & länkar