Att migrera från analogt till digitalt – utmaningar och möjligheter

Digital mobilradio (DMR) är i dag en etablerad teknologi och alltfler slutanvändare väljer nu att göra överflyttningen från analogt till digitalt. Fördelarna är många. Digital radio erbjuder bl.a. möjligheten att integrera funktionaliteten hos flera olika enheter, såsom personsökare och telefoner, i en och samma enhet – även i de fall då ATEX-certifierad utrustning är ett krav. Även externa system såsom brandlarmspaneler kan integreras, vilket gör det möjligt att förmedla viktig information till alla användare samtidigt. Det har också visat sig att digital radio kan erbjuda bättre ljudprestanda i miljöer med höga bullernivåer och i områden med låga signalnivåer.

Även om tekniken ger betydande fördelar så måste vissa nyckelfaktorer ändå tas i beaktande när man migrerar från analogt till digitalt. Dessa nyckelfaktorer kretsar kring ett antal frågor som är värda att uppmärksamma:

Bör man uppgradera hela systemet på en gång eller kan det göras utifrån avdelningar och användargrupper?

Det första alternativet är enklast för leverantören, men slutanvändaren väljer ofta att gå den andra vägen – i synnerhet när det handlar om större system. Att migrera stegvis kräver dock noggrann planering så att de som använder digital radio fortfarande kan kommunicera med kollegor över det analoga systemet. Det är också viktigt att alla alarmsystem kan integreras på ett sådant sätt att samtliga användare varnas om någonting händer. Tack vare omvandlare som är anpassade för att fungera i blandläge (både analogt och digitalt) är det möjligt för användare att uppgradera sin infrastruktur och samtidigt upprätthålla kommunikationen under den tid då terminalerna uppgraderas.

Kan olika användargrupper som behöver ha tillgång till samma information migreras tillsammans?

Om detta inte är möjligt kan det finnas behov av att tillfälligt installera ytterligare utrustning för att kunna erbjuda ett gemensamt gränssnitt för båda systemen.

Är de befintliga gränssnitten kompatibla med digitala radiosystem?

Med största sannolikhet kräver alla sammankopplingar mellan externa system och nya digitala radioenheter någon form av justering för att passa de olika tillbehörskontakter som används. Dessa justeringar gör det också möjligt att genomföra tester innan installationen.

Måste kommunikation kunna ske mellan olika geografiska platser?

Analoga system kan använda hyrda linjer för att överföra ljud mellan olika platser, men digital radio kräver bredbandsuppkoppling för att kunna erbjuda samma anslutning. Om det inte är möjligt att migrera alla platser samtidigt så krävs det noggrann planering för att kunna upprätthålla anslutningen mellan de befintliga och de nya systemen. Detta blir särskilt viktigt i de fall då länken mellan platserna erbjuds av en tredje part. 

Utmaningar och möjligheter

De utmaningar som uppstår vid hantering av analogt trunkerade radiosystem skiljer sig från de som uppstår med konventionella system där varje användargrupp tilldelas en uppsättning kanaler. När det handlar om trunkerade radiosystem så delar radioanvändarna istället på kanalerna, vilket innebär att det blir svårare att migrera användargrupper. Trunkerade radiosystem kräver i allmänhet att radiobasstationer och styrenheter ersätts i en och samma operation eftersom det är knepigt för terminalerna att växla mellan de olika systemen.

En bra lösning på detta är att man inledningsvis endast ersätter de terminaler som är kompatibla med det nya systemet. Detta gör det möjligt för leverantören att konfigurera det nya systemet så att det matchar det befintliga systemets funktionalitet och drift, vilket gör att konfigureringen av terminalerna kan förberedas på ett sätt som gör överflyttningen så sömlös som möjligt.

Framväxten av DMR-trunkerade radiosystem och tillgången till system som möjliggör kanaldelning utan dedikerade styrkanaler och styrenheter (såsom Capacity Plus och XPT) har resulterat i att valmöjligheterna nu är mycket större. Med rätt terminaler och rätt infrastruktur är det möjligt att göra överflyttningen från ett analogt till ett digitalt system och sedan stegvis – via kanaldelning – gå över till en trunkerad radiolösning i takt med att systemkraven förändras och utvecklas över tid.

Att migrera från analogt till digitalt medför utmaningar som inte bör underskattas. Men om man planerar bra och ser till att slutanvändarna involveras i hela processen är det värt att anta dessa utmaningar.

– Martin Edwards, Head of Product Management, Hytera Europe

Taggar:

Om oss

Hytera Communications – grundat 1993 – är en ledande leverantör av professionell kommunikationsutrustning och professionella kommunikationstjänster med över 3400 anställda. Företaget levererar digital och analog radiokommunikationsutrustning globalt med huvudkontor i Hi-Tech Industry Park, Shenzhen, Kina. Hytera Communications har en kundbas som spänner över 120 länder och regioner via drygt 600 internationella samarbetspartners. 2013 levererade företaget över 1 miljon PMR-terminaler till kunder runt om i världen.

Media

Media

Dokument & länkar