BMW I SKELLEFTEÅ – NU EN DEL AV BAVARIA SVERIGE BIL AB

I.A. Hedin Bil AB, genom dotterbolaget Bavaria Sverige Bil AB, har per den 1/12 2017 övertagit 100% av Burlingruppens BMW:s verksamhet i Skellefteå.

-        Förvärvet av BMW i Skellefteå ligger helt i linje med vår strategi att expandera i östra och norra delen av Sverige och ger oss ytterligare möjligheter till synergieffekter inom Bavaria, säger Johan Frisk som är VD för Bavaria Sverige.

Genom uppköpen når Bavaria ökad volym, ökad omsättning och en bredare geografisk täckning samt möjlighet till ökade synergier.

Bilmarknaden är i förändring och det finns en tydlig trend i konsolidering inom branschen.

-        Vi ser positivt på att BMW-delen renodlas under varumärket Bavaria med Hedin Bil i ryggen och att verksamheten får ett ökat stöd från centrala funktioner, säger Stefan Burlin VD på Burlin Motor AB.  

Omsättningen för BMW:s verksamhet i Skellefteå uppgår till 90 MSEK och sysselsätter 13 medarbetare. Verksamheten består av försäljning, service och reservdelar för BMW.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Frisk, VD Bavaria Sverige Bil AB
0702-35 69 29
johan.frisk@bavariabil.se

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017, kl. 13:00 CET. 

FAKTA HEDIN BIL-KONCERNEN
Hedin Bil-koncernen är ett familjeföretag grundat 1985 under namnet Hedin Bil. Hedin Bil är en av de största bilåterförsäljarna i Norden med 2 500 medarbetare. I.A. Hedin Bil driver sin verksamhet på 84 bilanläggningar i Sverige och Norge och är återförsäljare för 28 bilmärken.

Bavaria Sverige Bil AB är en del av Miklagruppen som ägs till 100% av I.A. Hedin Bil AB. Bavaria Sverige Bil AB är återförsäljare av BMW och MINI med verksamhet inom försäljning, verkstad och reservdelar genom sex stycken anläggningar i östra och norra Sverige.

Hedin Bil-koncernen ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med Klintberg & Way-koncernen, Mabi Rent, Car to Go Sweden, Hedin IT och I.A. Hedin Fastighet-koncernen. Totalt beräknas 88,000 fordon säljas under rullande 12 månader. Anders Hedin Invest är även delägare i Lasingoo Sverige AB, Consensus Asset Management AB samt majoritetsägare i Tuve Bygg AB. Anders Hedin Invest-koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 24,5 miljarder SEK och antalet anställda är 2 900.

Om oss

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Försäljningen 2017 uppgick till 12,7 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 2700. www.hedinbil.se ® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.