Hedin Bil sluter avtal om förvärv av ytterligare fem anläggningar i Belgien.

Det nya avtalet innebär att Hedin Bil inom kort kommer att ha 12 stycken anläggningar i Belgien.

Göteborg, den 3 april 2018

I.A. Hedin Bil har ingått avtal med det belgiska bolaget Andries NV om förvärv av Eddy Joosen NV, Garage A. Swinnen BVBA, Garage Euromotors NV och Garage Vriesdonk NV. Affären innefattar fyra stycken fullserviceanläggningar och en begagnat-anläggning för Mercedes-Benz personbilar runt Antwerpen. Försäljningen för 2017 uppgick till ca. 100 miljoner euro och antal anställda till 89.

Affären är villkorad av uppfyllandet av vissa villkor samt det belgiska konkurrensverkets godkännande. Beräknat tillträdde är satt till Q2/Q3 2018.

”I söndags tillträdde vi sju Mercedes-Benz-anläggningar i och omkring Gent och nu sluter vi avtal om att förvärva ytterligare fem anläggningar i Antwerpen. Vi driver verksamhet i Sverige sedan 1985 och sedan hösten 2017 finns vi även i Norge. Det hade inte varit möjligt att göra detta utan våra duktiga medarbetare, och jag ser fram emot möjligheten att erbjuda kunder utanför Sverige vår service och helhetslösning” säger koncern-VD:n Anders Hedin i samband med det nya avtalet.

När affären är genomförd kommer Hedin Bil ha totalt 12 anläggningar i den flamländska delen av Belgien. Henrik Lessel är VD för den belgiska verksamheten.

Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ)

Full Press Release in English is enclosed as PDF.

Hedin Bil (Hedin Automotive) has entered agreement to acquire another 5 outlets in Belgium.

The new deal means that Hedin Automotive will soon have 12 outlets in Belgium.

Gothenburg, April 3, 2018

I.A. Hedin Bil has entered agreement with the Belgian company Andries NV to acquire its subsidiaries Eddy Joosen NV, Garage A. Swinnen BVBA, Garage Euromotors NV and Garage Vriesdonk NV, including four full service outlets and one used car outlet for Mercedes-Benz passenger cars around Antwerp. In 2017, sales were in the region of 100 million Euros and the business had 89 employees.

The transaction is conditional upon certain terms and the approval of the Belgian Competition Authorities. Closure is expected in Q2 / Q3 2018.

”Last Sunday we closed the acquisition of seven Mercedez-Benz outlets in and around Ghent and now we have agreed to acquire five outlets in Antwerp. We began our business in Sweden in 1985 and have grown over time, and since last autumn we expanded into Norway through acquisition. This was made possible through the competence of our co-workers and I look forward to offering customers in Belgium our service and full range solutions” says Group CEO Anders Hedin in a comment.

When the transaction is closed, Hedin Automotive will have a total of 12 outlets in the Flemish part of Belgium. Henrik Lessel is the CEO of the Belgian business.

Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ)

VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se

Presskontakt: Emma Andersson, +46 707 936 053; emma.andersson@andershedininvest.se

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på drygt 90 platser i Sverige, Norge och Belgien. Försäljningen 2017 uppgick till 12,7 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 2700. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.

Om oss

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Försäljningen 2017 uppgick till 12,7 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 2700. www.hedinbil.se ® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”I söndags tillträdde vi sju Mercedes-Benz-anläggningar i och omkring Gent och nu sluter vi avtal om att förvärva ytterligare fem anläggningar i Antwerpen. Vi driver verksamhet i Sverige sedan 1985 och sedan hösten 2017 finns vi även i Norge. Det hade inte varit möjligt att göra detta utan våra duktiga medarbetare, och jag ser fram emot möjligheten att erbjuda kunder utanför Sverige vår service och helhetslösning”
Anders Hedin