Dans istället för vintersport när i-HUSET anordnar sportlovsaktivitet för Linköpings barn

i-HUSET bjuder in till dansskola för barn i åldrarna 6-12 år som är hemma i Linköping på sportlovet. Dans har många positiva effekter utöver motion och kan enligt forskning stärka både inlärning och empati. i-huset vill ta vara på detta och skapa möjligheter till ett aktivt sportlov för de barn som hellre gör något annat än vintersportar. Resultatet visas upp på en dansuppvisning den 25 februari tillsammans med instruktörerna från Aktiv Ungdom i Linköping.

– Sportlovet domineras av vintersporter och vi vill erbjuda barnen i Linköping en mötesplats med möjligheten att testa något nytt och just dans sprider mycket glädje, säger Karin Dahlqvist, Marketing Manager, i-HUSET Linköping.

Under hela sportlovsveckan den 19/2-23/2 bjuds barn i åldrarna 6-12 in till dansskola i i-HUSETs lokaler. Tillsammans med dansinstruktörer från Aktiv Ungdom i Linköping, kommer de att få lära sig grunderna och testa på dansstilen street/jazz.

Förutom att vara ett spännande och roligt komplement till idrott har dans visat sig ha positiva effekter på många fler plan än de kroppsligt synliga. En av de som utforskat dansens effekter på människan är medicine doktor och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz, som menar att dansen borde få ta större plats i samhället. Inte minst i skolan, där dans kan ge viktiga synergieffekter utöver styrka, kondition och koordination.

– Dansen är så mycket mer än fysisk rörelse. Den kan bidra till ökad empati genom att den öppnar upp vår känsloavläsning, både hos oss själva och hos andra. Dansen blir därmed en viktig del av vår kommunikation. Den hjälper oss att skapa sociala kontakter och att läsa av tidiga signaler på ohälsa och otrevliga beteenden, säger Med dr Eva Bojner Horwitz, Kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska institutet.

i-HUSETs dansskola Move it! har 30 platser tillgängliga, med start den 19 februari vecka 8. Den 25 februari anordnas en dansuppvisning där barnen får visa upp vad de har lärt sig.


För mer information och intervjutillfälle med dansinstruktörer och deltagare vänligen kontakta:

Karin Dahlqvist

Marketing Manager, IKEA Centres Linköping
karin.dahlqvist@ikea.com

+46 76 001 88 94

Därför är dans bra för oss, enligt Eva Bojner Horwitz: 

  • Dans kan påverka vår inlärning, förenkla kunskapsinhämtning genom att dansrörelsen engagerar känslohjärnan – när vi känner så får vi lättare att minnas.
  • Dans kan minska smärtupplevelse och beröra kroppen på ett sätt som gör att oxytocin kan frisättas, ett ämne som ger lugn och ro.
  • Dansrörelsen kan skapa medkänsla, göra oss kreativa och medvetna – en förutsättning för att bygga tillitsfulla sammanhang.
  • I läroplanen står skrivet att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Dans är en fysisk aktivitet som borde få mer plats inom skolans värld. Inte minst för att dansen ger så många viktiga synergieffekter på tex lärandeprocesser, medkänsla och integration.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar