Nyemissionen i I-Tech AB (publ) inför notering på First North övertecknades

I-Tech AB (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna 1 875 000 aktier i Bolaget om cirka 38,5 Mkr (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och sammantaget tecknades Erbjudandet till ca 136 procent. Preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018.

I-Tech offentliggjorde den 2 maj 2018 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 136 procent. Bolaget tillförs ca 38,5 Mkr före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 44,1 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 650 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 18 maj 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 9 777 185 till 11 927 185 under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier utnyttjas fullt. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 19 554 370 kronor till 23 854 370 kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 20,5 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattades till ca 26,7 Mkr av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare.

Intresset för Erbjudandet och den förestående noteringen på First North är positivt för I-Tech och stärker oss i vår ambition att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt. Vi har nu de nödvändiga resurserna för att fullt ut genomföra vår tillväxtplan med ambitionen att inom kort etablera I-Tech som ett snabbväxande och lönsamt bolag, säger Philip Chaabane, VD i I-Tech

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om I-Tech AB
I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Taggar:

Prenumerera