Inleder teckningsperiod inför notering på AktieTorget och publicerar informationsmemorandum

IA Industriarmatur Group AB (publ) (”IA Group” eller ”Bolaget”) har blivit godkänt för notering av Bolagets aktier på AktieTorget, villkorat av att spridningskravet uppfylls. Från och med idag är aktieteckningen öppen för allmänheten.

Inför noteringen genomför IA Group en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 420 000 aktier, motsvarande 7,1 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 1,4 MSEK inhämtats från styrelsens ordförande Johan Rask, Jörgen Hentschel och Magnus Greko via AB Krösamaja och Göran Nordlund via Fore C Investments AB. Teckningsperioden pågår mellan den 14 och 25 maj. Vid överteckning har styrelsen i Bolaget möjligheten att utnyttja en övertilldelningsoption omfattande högst 176 000 aktier motsvarande 2 992 000 SEK.

IA Group hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät och biobränsle-silos. De egenutvecklade miljötekniklösningarna bestående av produkter och tjänster erbjuds genom molnbaserade abonnemangslösningar – med återkommande intäkter.

IA Group avser att fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla Bolagets kundlösningar.

Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

Bolagets VD Jan-Eric Nilsson ser fram emot noteringen, som är planerad till i mitten av juni.

-Vi lever i en spännande tid. En tid då hållbarhet och miljö ligger högt på agendan i de flesta branscher – inte minst inom energisektorn där vi har vårt fokus, och då digitalisering och uppkopplade produkter ändrar sättet vi arbetar på. Med en stark installerad bas med välkända kunder som till exempel: Vattenfall, Ellevio, Eon och Deutsche Bahn och med stor potential att växa både geografiskt och produktmässigt, är Bolaget väl positionerade när kunderna digitaliserar sin verksamhet. Vi går nu in i nästa fas, växlar upp, och noteringen på AktieTorget blir plattformen för detta, säger Jan-Eric Nilsson.

Bolaget omsatte 33 MSEK under 2017 och har under de senaste två åren haft en EBITDA-marginal på 16 procent och en tillväxt inom IoT-affären. Den årliga tillväxten förväntas uppgå till minst 15 procent med en lönsamhet (EBITDA) över 15 procent.

Bolaget har en unik position på marknaden med en bred installerad produktbas med en digital affär där molnbaserade produkter och tjänster erbjuds för att effektivisera kundernas processer och skapa en bättre miljö.

Notering på AktieTorget

Teckningskurs:                        17,00 SEK per aktie
Teckningsperiod:                      14 – 25 maj 2018
Emissionsvolym:                      7,1 MSEK
Övertilldelningsoption:               3,0 MSEK
Första dag för handel:               11 juni 2018

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:
IA Group: www.industriarmatur.se/investor-relations/

Partner Fondkommission AB (finansiell rådgivare): www.partnerfk.se

AktieTorget: www.aktietorget.se

För ytterligare information - kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD för IA Industriarmatur Group AB
0735 19 10 11
jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Om oss

Industriarmatur erbjuder unika uppkopplade produkter till energisektorn som ökar kundernas produktivitet. www.industriarmatur.se

Prenumerera

Dokument & länkar