Marknadsmeddelande 142/18 – IA Industriarmatur Group AB noteras på Spotlight Stock Market den 11 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för IA Industriarmatur Group AB:s aktie är den 11 juni 2018. Kortnamnet för aktien är IAG.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 17 610 000 SEK fördelade på 3 522 000 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: IAG
Aktienamn: IA Industriarmatur
ISIN-kod: SE0011167535
Orderboks-ID: 4D9H
CFI: ESVUFR
FISN: IAINDUSTRI/SH
Organisationsnummer: 556623-4976
LEI: 549300LDYAI3V8UNPQ21 
Kvotvärde: 5,0 SEK
Första dag för handel: 11 juni 2018
Antal aktier: 3 522 000
Maximalt antal noterade aktier efter registrering vid Bolagsverket: 3 942 000.
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 5 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Industriarmatur erbjuder unika uppkopplade produkter till energisektorn som ökar kundernas produktivitet. www.industriarmatur.se