Svenska patentbyråer kan bli bäst i världen – för sina kunder

Svenska företags utmaningar handlar mycket om att korta ned utvecklingscykler och effektivisera innovations- och utvecklingsprocesser så att de bättre kan stå emot en snabbt ökande internationell konkurrens. Därför har många företag ett behov av starkare och mer utvecklat affärsstöd i samband med sina innovationsprocesser, produktutveckling och hantering av patentinformation.

Här kan svenska Patentbyråer få ett nytt konkurrensverktyg och spela en ännu viktigare roll för företagen än de gör idag. Det anser det relativt nystartade företaget IAMIP och pekar på det till stora delar outnyttjade område som handlar om det sätt man hjälper innovativa företag att utveckla och säkra sina affärer på.

”Affärsnyttan som idag skapas genom kompetent men traditionell patentrådgivning skulle kunna flerdubblas, menar Dimitris Giannoccaro, VD och grundare av IAMIP.”

Hjälp att stimulera företags tillväxtfaktorer

Som ett resultat av kontakter med en lång rad små och medelstora företag, men också riktigt stora och internationella aktörer, har IAMIP kunnat lista faktorer som företag anser är eftersatta och samtidigt bedömer som affärskritiska. Här är några av de ständigt återkommande önskemålen:

  • En intuitiv process som stöttar våra utvecklingsprojekt.
  • Kostnadskontroll. Det måste bli enklare att budgetera.
  • Lägre kostnader. Vi måste förstå och uppleva värdet av att skaffa patent.
  • Ständig insikt i relevanta teknikområden. Utvecklingen går så fort.
  • Koll på konkurrenter. Vi vill ligga steget före.
  • Stöd i affärsbeslut. Vi vill ha mer fakta att luta oss mot.
  • Intern stimulans. Vi vill ha stöd i vårt idéarbete.

IAMIP ser sig själva och sitt affärsverktyg P2ALS som ett nytänkande ”kitt” mellan företagen och den traditionella patentkonsultbranschen. De är noga med att påpeka att de inte skriver några patentansökningar och att de inte driver några rättsfall åt företag.

”Vi kombinerar den egna erfarenheten från internationell industri där vi själva suttit och förfasat oss över långsamma, ofta för dåligt faktaunderbyggda utvecklingsprocesser och bristande systemstöd. Vi har efterfrågat tjänster som bättre tar tillvara på uttalade och ständigt återkommande affärsbehov. Till slut tröttnade vi på att vänta och utvecklade en unik mjukvara som gör det möjligt att fylla luckorna i det behov vi kände, säger Dimitris Giannoccaro, VD och grundare av IAMIP.”

IAMIP invalda i SEPAF´s styrelse

IAMIP med grundaren och VD:n Dimitris Giannoccaro i spetsen valdes nyligen till vice ordförande i SEPAF´s styrelse. SEPAF är Sveriges Patentbyråers Förening, numera en branschorganisation som är en samlande kraft för svenska immaterialrättsföretag, alltså inte enbart patentbyråer.

IAMIP är tankesmedjan som utvecklar innovativa mjukvaror som sätter nya standarder för hur företag kan använda information om immateriella tillgångar för att stärka sina affärer.

Företaget IAMIP startade så sent som i februari 2013 och samma år utsågs man till ett av Sveriges framtida tillväxtföretag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Strax därefter kom nästa utnämning då IAMIP fick Sveriges största innovationsstipendium från Stockholms stad för den

molnbaserade mjukvaran P2ALS, något som gav företaget en snabb och viktig bekräftelse på att man tänker både nytt och rätt.

Taggar:

Om oss

IAMIP är tankesmedjan som utvecklar innovativa mjukvaror som sätter nya standarder för hur företag kan använda information om immateriella tillgångar för att stärka sina affärer. Genom den mjukvaran P²ALS har användaren tillgång till dagsfärsk patentinformation kring teknikområden, marknader och konkurrenter. Med rötterna i industriell forskning, innovativ produktutveckling, projektledning på globala företag och granskning av teknik och innovationer på patentverk, ser vi till att våra kunders immateriella tillgångar blir till en lönsam del i företagets affärsverksamhet. I Norge representeras vi av IAMIP Norge AS med säte i Kristiansand.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Affärsnyttan som idag skapas genom kompetent men traditionell patentrådgivning skulle kunna flerdubblas, menar Dimitris Giannoccaro, VD och grundare av IAMIP
Dimitris Giannoccaro