Lägesuppdatering & försäljningssiffror maj 2017

Stockholm 2017-06-15

Bolagets försäljning för maj uppgick till 116 TSEK, vilket ska jämföras med 19 TSEK i april och 6 TSEK i mars.

Vi är självklart glada för att vår utveckling går som planerat, och när vi nu fokuserar oss mot försäljning och marknadsföringsaktiviteter ger det effekt omgående. Fokus har nu flyttats från att utveckla vår IT-lösning och rutiner för vår administration, till att fokusera på att bredda produktutbudet och genomföra marknadsföringsaktiviteter. Detta är ett led i att uppnå vårt mål att omsätta 1 MSEK i december. Fokus kommer för 2017 och första halvåret 2018 vara tillväxt framför lönsamhet, för att sedan ta nya strategiska beslut avseende tillväxt kontra lönsamhet. 

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Beatrice Sederowsky
Telefon: +46-8 551 091 88 
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se 

 
Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017.
 

Prenumerera

Dokument & länkar