Bokslutskommuniké 2000

Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 2000 - Omsättningen ökade med 29 procent till 242,0 (187,3) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41,6 (8,1) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 36 MSEK och kundförluster om 9 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -60,9 (1,8) MSEK. Vilket motsvarar -2,05 ( -0,05) kr per aktie. - Antalet anställda vid årets slut uppgick till 241 (146) - Nyemission tillförde likviditet om 230 Mkr, vilket möjliggjort strategisk uppbyggnad av tjänster och satsningar inom mobilt Internet och e-logistik. - Omsättningen inom tjänsteverksamheten, konsult- och driftstjänster, ökade 305 procent till 72,1 (17,8) MSEK. Detta motsvarar 30 (10) procent av den totala omsättningen. - Förvärv av Tradevision, som säljer realtidsinformation om företags varuflöden, ger ledande position inom internationell e-logistik. Nocom äger 70 procent och SAS 30 procent. - Nocom och Europolitan startar gemensamt Mobile Relations AB, med fokus på mobila intranät- och extranätlösningar. - Nocoms starka finansiella ställning och sedan femton år uppbyggda kundrelationer, samt de strategiska förvärv som genomförts under året, ger Nocom goda förutsättningar att ytterligare förstärka sin marknadsposition Fjärde kvartalet 2000 - Omsättningen ökade med 26 procent till 90,6 (71,9) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,3 (3,2) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 6 MSEK och kundförluster om 6 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -23,3 (-0,1) MSEK. - Flera betydande affärer under fjärde kvartalet, såsom - ett större internationellt avtal avseende experttjänster inom content management samt leverans av e-business-plattform, med driftssättning i ett flertal europeiska länder under våren 2001. - avtal med IKEA avseende leverans av produkter och tjänster för värddatoråtkomst. - e-logistiktjänster till bland annat SAS Cargo, Win-gruppen, Schreiner Airways Cargo, Braathens och Sterling Courier.

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar