Inrättande av valberedning i INTOI AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2008 så har bolagets största ägare utsett valberedning. Denna består av Göran Espelund Lannebo fonder, Ulf Strömsten Catella samt Alexander Oker-Blom Alted AB. Stefan Skarin är i sin roll som ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.


För ytterligare information kontakta:

Trygve Angell styrelseordförande
mobil: +4741442323

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar