Intoi publicerar årsredovisning

Kista, 5 april 2011

Intoi (publ) publicerar idag årsredovisning för 2010 på intoi.se. Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 3 maj 2011 klockan 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Intoi fokuserar på IAR Systems vars mjukvara används för att programmera kod i inbyggda system. För att spegla den nya inriktningen avser bolaget att byta namn till IAR Systems Group AB.

På intoi.se publiceras också en årsöversikt av IAR Systems med information om bolagets erbjudande, marknad och utveckling.

Vänligen maila josefin.skarin@intoi.se för att beställa tryckta exemplar av Intois årsredovisning och eller IAR Systems årsöversikt.För mer information kontakta:
Stefan Skarin, VD på INTOI
mobil: 070 - 865 10 05
e-post: stefan.skarin@INTOI.se

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera