Nocom tecknar stort avtal avseende intranätlösningar

Nocom tecknar stort avtal avseende intranätlösningar Nocom annonserar idag att man har tecknat ett avtal med Volvo IT AB avseende köp, installation och anpassning av produkten StoryServer. Initialt är avsikten med detta avtal att produkten ska utgöra huvudplattform för Volvos satsningar på en gemensam struktur för deras intranät. Genom att använda StoryServer får Volvo en enhetlig plattform för sitt intranät. Införandet av denna lösning förenklar arbetet för samtliga inblandade, såväl tekniska- som informationsansvariga, i hanteringen av företagets information. En av produkten StoryServer mest framträdande egenskaper är möjligheten att anpassa innehållet på internwebben till varje enskild person, s k personifiering. "Detta avtal bekräftar återigen att våra kunder efterfrågar standard-lösningar även för sina strategiska Internetsatsningar. Med vår implementation av StoryServer erbjuder vi en lösning där kunders erfarenheter och krav tillgodoses. Produkten är en god bas för att kunna vidareutveckla och effektivisera informationsflöden såväl internt som externt för stora företag", säger Anders Jonson VD på Nocom. För ytterligare information kontakta: Mathias Båth, Nocom AB (publ), tel:018-65 55 00, e-post: mathias.bath@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar