Nyemissionen övertecknades

NYEMISSIONEN ÖVERTECKNADES NOTERING SKER DEN 4 JANUARI 1999 PÅ STOCKHOLMS FONDBÖRS O-LISTA Nyemissionen i Nocom övertecknades. Nyemissionen omfattade totalt 940.000 aktier á 43 kr, motsvarande cirka 40,4 Mkr. Efter genomförd nyemission och ägarspridning har Nocom drygt 1.100 aktieägare. Övertilldelningsoptionen har inte utnyttjats. Nocoms B-aktie noteras på Stockholms Fondbörs O-lista den 4 januari 1999. För ytterligare information var vänlig kontakta: Anders Jonson, VD Nocom AB (publ), tel 018-65 55 00 Johan Unger, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, tel 08-696 19 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19990105BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19990105BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar