Ola Norberg utträder ur Nocoms styrelse

Ola Norberg utträder ur Nocoms styrelse Ola Norberg har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Nocom AB (publ). Han utträder ur styrelsen till följd av konkurrerande intressen och uppdrag som inte är förenliga med ett fortsatt styrelseuppdrag i Nocom. Ola Norberg har ingått i styrelsen sedan 1996 och var under en period dess ordförande. För mer information kontakta: Anders Jonson, styrelseordförande och grundare av Nocom AB (publ) mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar