AutomaTHINK: Svenska industriföretag måste visa upp en attraktiv framtid

Svenska industriföretag har ökat sin automatiserade produktion – men har samtidigt mycket kvar att lära. Det visar 2013 års Automationsindex som 25 april presenterades av tankesmedjan AutomaTHINK i samband med Robotics Innovation Challenge i Eskilstuna.

Vi är väl medvetna om att vi måste förändra synen på dagens svenska industri för att vinna intresse från morgondagens arbetskraft. Dessutom måste vi lära företagarna fler fördelar vad ökad automation innebär, säger Anders Ekdahl ordförande AutomaTHINK och VD Svensk Industriförening Sinf.

Robotics Innovation Challenge arrangeras av Robotdalen i Eskilstuna och syftet är att lyfta fram robotinnovationer inom exempelvis industrin och hälso- sjukvårdssektorn samt presentera framtidens robotlösningar som alla typer av företag ska kunna dra nytta av.

Automationsindex 2013 visar att företagen i huvudsak satsar på ökad automation för att öka lönsamheten, förbättra arbetsmiljön och öka konkurrenskraften för att kunna ta nya affärer.

- Det är ganska självklara skäl. Vad som förvånar mig är företagen nästan helt ha uteslutit att ökad automation sparar energi. Produktionen blir alltså billigare vilket ger en bättre ekonomi för företagen. Där har vi ett digert upplysningsarbete framför oss, säger Anders Ekdahl.

Fyra av tio industriföretagare menar att de fortfarande har svårt att hitta rätt arbetskraft för sin produktion; ett problem industrin brottats med länge.

- De stora företagen har insett fördelarna med en avancerad och ökad automation. Det är hos de små och medelstora företagen som automationsgraden måste öka för att stärka konkurrenskraften på lång sikt. Det finns en otroligt stor potential i Sverige och den måste vi ta hand om på bästa möjliga sätt, säger Erik Lundqvist, VD Robotdalen och medlem i tankesmedjan AutomaTHINK.

Tankesmedjan AutomaTHINK skapades 2011 av Svenska Automationsgruppen, SAG, och mässarrangören Elmia. De 12 medlemmarna är hämtade från forskningsinstitut, näringslivet, arbetsgivar- och exportorganisationer och utbildningssektorn.

Tankesmedjans syfte är att presentera tänkbara lösningar för att utveckla svensk industri med allt vad det innebär. Bland annat ge den en ny styrkeposition så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Inte minst genom att bli ännu mer högteknologisk och energieffektivare.

Automationsindex 2013 ingår i Svensk Industriförening Sinfs underleverantörsbarometer som presenteras i sin helhet i månadsskiftet april-maj. 

www.automathink.se

För mer info, kontakta Erik Lundqvist, VD Robotdalen 021 – 10 70 26 eller AutomaTHINKs ordförande Anders Ekdahl 070 – 759 62 19

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Tankesmedjan AutomaTHINK skapades 2011 av Svenska Automationsgruppen, SAG, och mässarrangören Elmia. De 12 medlemmarna är hämtade från forskningsinstitut, näringslivet, arbetsgivar- och exportorganisationer och utbildningssektorn.
Twittra det här

Citat

- De stora företagen har insett fördelarna med en avancerad och ökad automation. Det är hos de små och medelstora företagen som automationsgraden måste öka för att stärka konkurrenskraften på lång sikt. Det finns en otroligt stor potential i Sverige och den måste vi ta hand om på bästa möjliga sätt, säger Erik Lundqvist, VD Robotdalen och medlem i tankesmedjan AutomaTHINK.
Erik Lundqvist, VD Robotdalen