Erik Lundqvist och Robotdalen tar plats i tankesmedjan AutomaTHINK

Tankesmedjan AutomaTHINK utökar sin besättning. Från och med 1 april 2013 består tankesmedjan av tolv ledamöter.

Bland andra gör Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, sitt första framträdande i samband med Robotics Innovation Challenge i Eskilstuna, 25 april.

-          För mig var det naturligtvis en självklarhet att tacka ja till erbjudandet. Robotdalen arbetar för en såväl ökad som mer effektiv automation och vi sitter på en väldigt viktig kunskapsbank, säger Erik Lundqvist.

AutomaTHINK är en tankesmedja som grundats av iAutomation; ett koncept skapat av alliansen Svenska Automationsgruppen, SAG, och mässarrangören Elmia. Konceptet vilar på två tydliga ben; dels skapandet av nya affärer genom mässan Elmia Automation som genomfördes för första gången i maj 2012, dels att lyfta fram de långsiktiga utvecklingsfrågorna för svensk tillverkningsindustrin genom tankesmedjan AutomaTHINK.

Syftet är att kunna möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Bland annat genom en ökad automationsgrad, tillgång till kompetent arbetskraft och effektivare energiutnyttjande.

Medlemmarna i AutomaTHINK är med Erik Lundqvist tolv till antalet och är hämtade från forskningsinstitut, näringslivet, arbetsgivar- och exportorganisationer, utbildningssektorn samt från iAutomation. Övriga medlemmar är;

 • Anders Ekdahl (ordförande), Svensk Industriförening Sinf
 • Peter Nilsson, Stockholms Tekniska Institut
 • Ulf Helles, Bosch Rexroth
 • Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren
 • Peter Scott, Elmia
 • Kerstin Dencker, KTH
 • Louise Trygg, Linköpings Universitet
 • Inge Johansson, Gnosjö
 • Fredrik Sidahl, Fordonkomponentgruppen
 • Elin Lydahl, Prové Management
 • Manne Seifter, Svenska Automationsgruppen

Erik Lundqvist, Fredrik Sidahl, Kerstin Dencker och Elin Lydahl är samtliga nya medlemmar.

www.automathink.se

För mer info, kontakta Erik Lundqvist 021 – 10 70 26 eller AutomaTHINKs ordförande Anders Ekdahl 070 – 759 62 19

Elmia AB,  P.O. Box 6066, SE-550 06  Jönköping, Sweden
Visiting address Elmiavägen. Phone 46 36 15 20 00. Fax 46 36 16 46 92

Taggar: