Watchtower förlänger anmälningsperioden avseende det rekommenderade kontanterbjudandet till innehavarna av aktier i Telelogic

International Business Machines Corporation (“IBM”), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Watchtower AB (”Watchtower”) (med tidigare firma Goldcup D 2933 AB), ett svenskt privat aktiebolag, offentliggjorde den 11 juni 2007 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till innehavarna av samtliga aktier i Telelogic AB (publ) (”Telelogic”), om att överlåta samtliga aktier i Telelogic till Watchtower (“Erbjudandet”). Erbjudandet har enhälligt rekommenderats av styrelsen i Telelogic.

Den 30 juli 2007 meddelade Watchtower att anmälningsperioden i Erbjudandet förlängts till den 9 oktober 2007 klockan 17.00 (svensk tid).

Den 2 oktober 2007 beviljades ett tidigareläggande av utgången av väntetiden enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, vilket innebär ett framgångsrikt slutförande av det konkurrensrättsliga granskningsförfarandet i USA.

Watchtower har erhållit information om att Watchtowers ansökan om godkännande av Erbjudandet i Europeiska unionen kommer att bli föremål för en andra fas i detta granskningsförfarande. Watchtower har därför beslutat förlänga anmälningsperioden till och med den 7 december 2007 klockan 17.00 (svensk tid). Under förutsättning att Watchtower den 13 december 2007 offentliggör att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller frånfallits, förväntas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring en vecka därefter.

Europeiska unionens fas II-undersökning kan pågå i upp till 90 arbetsdagar med början den 3 oktober 2007 såvida förlängning inte sker. Sker förlängning kan det ta upp till 125 arbetsdagar.

Under den förlängda anmälningsperioden gäller samtliga övriga i erbjudandehandlingen angivna villkor.

Erbjudandehandlingen i svensk och engelsk version och övrig information om Erbjudandet publiceras på www.ibm.com/software/rational/welcome/telelogic/, på www.telelogic.com samt på www.nordea.se/placera.

För ytterligare information kontakta:

Leigh Ann Schmidt
IBM Media Relations
+1 914 766 1362
leighanns@us.ibm.com

Nordea Bank AB (publ)
+46 8 678 04 80

Kory Liss
IBM Investor Relations
+1 914 499 4095
kory@us.ibm.com

Catharina Paulcén
Telelogic EVP Corporate Communications
+46 40 17 47 30
catharina.paulcen@telelogic.com

Prenumerera

Dokument & länkar