Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Internationell återhämtning, men svag utveckling i Sverige Januari-juni 2004 · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 mkr (-33). Den svenska verksamheten påverkade resultatet med -39 mkr. · Resultatet efter skatt uppgick till -20 mkr (-32). · Resultat per aktie uppgick till -0.25 kr (-0.40). · Nettoomsättningen uppgick till 1 131 mkr (1 151). · Konsultmarginalen ökade med 2 procentenheter till 20%. April-juni 2004 · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 mkr (-34). · Resultatet efter skatt uppgick till -24 mkr (-31). · Vinst per aktie uppgick till -0.30 kr (-0.39). · Nettoomsättningen uppgick till 549 mkr (569). · Förvärv av verksamhet i USA. · Ett åtgärdsprogram i den svenska verksamheten har påbörjats som ska minska kostnaderna med 20 mkr årligen från och med 2005. Prognos för helåret 2004 · Prognosen om ett förbättrat positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2004 kvarstår. Magnus Wastenson, VD för IBS, kommenterar det andra kvartalet 2004: » Vi redovisar ett förbättrat resultat med både positiva och negativa inslag. Under kvartalet ökade vi programvaruförsäljningen i Europa och konsultfaktureringen totalt. Samtidigt har vi under kvartalet haft en svag utveckling i den svenska verksamheten vilket påverkat resultatet negativt. Mot bakgrund av detta har vi under andra kvartalet påbörjat ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten i Sverige.« 16 juli 2004 IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. För mer information, besök gärna www.ibs.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20080/wkr0010.pdf

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar