IBS Delårsrapport Januari-september 2007

Solna, 26 oktober 2007 - IBS AB (Noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska listan, Mid Cap, Information technology:IBS) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2007. Informationen är sådan som IBS ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl 08.00.

Januari-september 2007
• Nettoomsättning 1 549 mkr (1 600).
• Resultat efter skatt -24 mkr (-72).
• Vinst per aktie, före utspädning, -0.28 kr (-0.87).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -29 mkr (-88). Jämförelsesiffrorna för 2006 innehöll omstruktureringskostnader om 120 mkr som bokades under det tredje kvartalet.

Juli-september 2007
• Nettoomsättning 477 mkr (477).
• Resultat efter skatt 0 mkr (-93).
• Vinst per aktie, före utspädning, 0 kr (-1.11).
• Resultat efter finansnetto var 2 mkr (-115). Årets resultat har påverkats negativt av försäljning av verksamhet om 4 mkr. Jämförelsesiffrorna för 2006 innehåller omstruktureringskostnader om 120 mkr.
• Jämförbart rörelseresultat förbättrades till 7 mkr (3) och konsultmarginalen ökade till 25% (18). Årets rörelseresultat har påverkats negativt med 4 mkr avseende försäljning av verksamhet.
• Ytterligare omstrukteringsåtgärder har, ur effektiviseringssynpunkt, genomförts under kvartalet, bl.a. i form av en 10% minskning av antalet tjänster vid huvudkontoret, uflyttning av produktutveckling och support gällande vissa produkter till Indien.
• Lars Nyberg har som tidigare meddelats, idag lämnat IBS styrelse. Styrelsen har utsett Johan Björklund till tillförordnad styrelseordförande. Ny styrelseordförande kommer att föreslås av nomineringskommittén.

Utsikter
• IBS styrelse och ledning har under kvartalet, med en detaljerad affärsanalys som grund, identifierat ytterligare åtgärder för att utveckla och fokusera olika verksamheter inom IBS. En stark finansiell ställning ger förutsättningar att fortsätta utveckla IBS lönsamhet och konkurrenskraft under de kommande åren.
• IBS långsiktiga finansiella mål om en rörelsemarginal på minst 10% kvarstår.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Erik Heilborn, vd och koncernchef,
tel: 070-242 52 30
eller
John Womack, Informationsdirektör,
tel: 070-678 24 99
Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar