IBS får stororder från AxFlow

IBS har valts av distributören AxFlow för att leverera en mycket omfattande programvarulösning som skall hantera försäljnings- och distributionsverksamheten i AxFlows 17 helägda europeiska dotterbolag. AxFlow skall med IBS programvara ASW optimera försäljning, inköp, service och distribution med ett gemensamt system för hela AxFlow-koncernen. Ordern inkluderar även hårdvara, installation och outsourcingtjänster.

AxFlow marknadsför och distribuerar packningar, pumpar och tätningar för processindustrin. Företaget är störst i Europa vad gäller förträngningspumpar. AxFlow är ett av åtta affärsområden inom Axel Johnson International.

"Med få undantag har vi i dagens läge olika affärs- och kommunikationssystem i de olika länderna," säger Curt Källström, VD för AxFlow-koncernen. "Vi ser fram emot att kunna tillämpa totallösningen från IBS eftersom vi är övertygade att vi mycket snabbt kommer att få en bra avkastning på investeringen, mätt både i effektivitet och lönsamhet. Genom att vi också lägger ut driften av systemet kommer vi att kunna helt fokusera på våra affärsmässiga mål."

Installationen av AxFlows lösning från IBS har redan börjat i Belgien, för att inom kort fortsätta i England och Irland. När projektet är klart kommer samtliga 17 länder inom AxFlow-koncernen att använda det gemensamma systemet.

"IBS helhetslösning, vår internationella profil samt vår fokusering på handel och varuförsörjning var avgörande för AxFlows val av IBS. På en tuff marknad fortsätter vi att ta marknadsandelar," säger Gustaf Lindgren, VP Sales and Marketing för IBS-koncernen.

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar