IBS föreslår aktiesplit, riktad nyemission och personaloptioner

IBS föreslår aktiesplit, riktad nyemission och personaloptioner Baserat på en positiv syn på IBS framtida utvecklingsmöjligheter har IBS styrelse fattat följande beslut: Att föreslå IBS bolagsstämma en split av IBS-aktien innebärande att varje gammal aktie delas upp på fem nya aktier. Aktiens nominella belopp ändras härigenom från 1 krona till 20 öre. Att med stöd av gällande bemyndigande från bolagsstämman erbjuda högst 500.000 nyemitterade B-aktier (före split) för vidare försäljning på marknadsmässiga villkor till större institutioner genom förmedling av D. Carnegie AB. Exakt tidpunkt och prissättning för en dylik transaktion fastställs i samråd med Carnegie med hänsyn till marknadssituationen. Att föreslå IBS bolagsstämma att ersätta det under sommaren utgående optionsprogrammet 1997/2000 om 500.000 teckningsoptioner med ett nytt teckningsoptionsprogram till koncernens ledande befattningshavare motsvarande en miljon gamla aktier. Teckningskursen föreslås bli 50% över aktiens snittkurs under perioden 5 juni till 16 juni 2000 och optionen skall prissättas enligt opartisk beräkning av marknadsvärdet. Löptiden föreslås bli fyra år. Efter en riktad nyemission enligt punkt 2 ovan och efter en sannolik teckning med stöd av programmet 1997/2000 har IBS AB 15,8 miljoner aktier (före split). Vid ett positivt beslut på stämman angående detta förslag föreligger två utelöpande optionsprogram om sammanlagt två miljoner optioner (före split), vilket betyder en maximal utspädning på 13%. Vid full teckning av samtliga utestående optioner finns således 17,8 miljoner aktier (före split). Att föreslå IBS bolagsstämma att godkänna en emission av 1.000 teckningsoptioner i dotterbolaget IBS NetCommerce motsvarande en maximal utspädning av moderbolagets ägande från 100% till 80%. Optionerna skall säljas på marknads-mässiga grunder till ledande befattningshavare i detta Internet-konsultbolag. Verksamheten vid IBS NetCommerce som endast berör den svenska rörelsen bedöms omfatta högst ca 5% av koncernens totala verksamhet. Inför en framtida expansion förstärks kapitalbasen och det institutionella ägandet breddas genom dessa beslut. Nyckelpersoner i koncernen erbjuds ett begränsat delägande i moderbolaget och i den viktiga och expansiva Internet-verksamheten. IBS AB med huvudkontor i Stockholm är noterat på OM Stockholmsbörsen. Koncernen är en världsledande leverantör av Internet-integrerade affärssystem och konsulttjänster. Företaget, som omsätter ca 3 miljarder kronor, har ca 2 400 medarbetare och ca 5 000 kunder i över 40 länder. För mer information Staffan Ahlberg, CEO, IBS Björn Bontin, Finansdirektör, IBS Tel: 08-627 24 20 Tel: 08-627 24 02 eller 070-627 24 02 eller 070-627 24 20 e-post: staffan.ahlberg@ibs.se e-post: bjorn.bontin@ibs.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar