IBS levererar affärssystem till belgiska byggvarukedjan Hubo

IBS har tecknat avtal med den belgiska byggvarukedjan Hubo gällande installation av ett nytt affärssystem, som inkluderar programvara, konsulttjänster och hårdvara, för bolagets huvudkontor och 90 varuhus. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 19 mkr varav IBS andel är 13 mkr.

Hittills har Hubo, som under 2006 omsatte drygt 2,8 miljarder kronor, använt ett antal olika affärssystem I sin verksamhet.

”Användningen av flera olika system är mycket personalintensivt. Det är inte ovanligt att data har behövts inmatas flera gånger. För att få ökad kontroll över våra processer har vi sökt en sammanhängade systemlösning som används både av huvudkontoret och av samtliga varuhus", säger Patrick Mortier, projektledare på Hubo.

Hubo genomförde en noggrann urvalsprocess när man valde leverantör av affärssystem. I februari 2006 bjöds 20 leverantörer in att lämna förslag.

“Vi lyckades få ner antalet potentiella leverantörer till fyra som utsattes för ett antal tester. Vi blev till slut tvungna att välja mellan två likvärdiga leverantörer. Valet föll på IBS eftersom vi hade en utmärkt dialog och vi upplever dem som en partner snarare än en leverantör”, tillägger Patrick Mortier.

Projektet kommer att inledas med omfattande analysfas. Implementationen av det nya systemet på huvudkontoret är planerat till första kvartalet 2008 med planerad driftstart under sommaren 2008. Under andra halvåret 2008 kommer flera varuhus att genomföra pilotprojekt och därefter följer en omläggning från de gamla systemen till den nya koncerngemensamma mjukvaruplattformen i slutet av 2008. Hela affärssystemet IBS Enteprise, integrationsplattformen IBS Integrator, e-handelslösningen IBS Netstore, IBS Business Intelligence och IBS katalogmodul kommer att tas i full drift under 2009.

För mer information kontakta:

John Womack, Informationsdirektör, IBS AB
Mobile: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net


Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar