Kommuniké från extra bolagsstämma i IBS AB den 5 september 2008

Vid en extra bolagsstämma i IBS AB den 5 september 2008 utsågs en ny styrelse på grund av att ägarstrukturen i IBS nyligen ändrades.

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelsemedlemmar utsedda av stämman. Christian Paulsson har utsetts till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Petterssons och Fredrik Svenssons uppdrag som styrelseledamöter upphörde.

Christian Paulsson är 33 år. Han är verkställande direktör och head of corporate finance i Lage Jonason AB och har tidigare varit verksam i bl.a. Mangold Fondkommission AB och Alfred Berg Fondkommission AB. Han är styrelseledamot i Invisio Headsets AB, Spirits of Gold AB och Lage Jonason AB. För ytterligare information om Christian Paulsson, se www.ibs.se.

Den nya styrelsen består därmed av Pallab Chatterjee (ordförande), Vinit Bodas, Gunnel Duveblad, George Ho, Christian Paulsson, Bertrand Sciard och Ann-Mari Öhman (arbetstagarrepresentant).

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar