Nytt avtal för IBS: Martinsons investerar för framtiden med IBS branschspecifika affärssystem

Ett av Sveriges ledande såg- och träindustrikoncerner, Martinsons, förbereder sig för konjunkturuppgången. Ett nytt affärssystem implementeras – IBS Enterprise for Windows tillsammans med branschspecifika IBS Wood – för att optimera produktion, lagerstyrning och distribution. Avtalet är värt 5,5 miljoner kronor.

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier, med en omfattande produktion av sågade trävaror, limträ, träbroar och byggsystem. Företaget omsätter årligen 1,2 miljarder kronor. Verksamheten förbereder sig för konjunkturuppgång med hjälp av IBS affärssystem och branschspecifika lösning. Systemet ska integrera de tre produktionsenheterna med försäljningen för att skapa överblick och effektivisera såg- och träföretagets hela försörjningskedja - från produktion till försäljning. Kenneth Wallin, VD på Martinsons Trä AB säger: ”Nu ser vi en ökning i efterfrågan igen. För att effektivisera verksamheten ytterligare sökte vi en lösning som kunde tillgodose vårt behov av information allt från produktion, försäljning och distribution, i en helhetslösning. Valet föll naturligt på IBS och deras affärssystem som är unikt och specifikt utvecklat för just vår bransch.” Ulf Zetterberg, Senior Vice President på IBS, säger: ”Vi är naturligtvis mycket glada över den här affären; Martinsons är ett mycket intressant och respekterat företag som ligger i den absoluta framkanten i en för oss mycket viktig bransch. Detta visar att IBS är den självklara partnern för såg- och träindustrin.” Implementeringen av det Windows-baserade affärssystemet IBS Enterprise med IBS Wood startar efter sommaren för att vara i full drift innan halvårsavslutet 2010. Om IBS Wood IBS Wood är utvecklad för att hjälpa företagen att hantera information i ett sammanhängande flöde. Konceptet bygger på IBS Enterprise och har kompletterats med lösningar speciellt anpassade för träindustri, sågverk och företag som handlar med trävaror. IBS Wood är en kraftfull distributionslösning som täcker sågverkets processer. Lösningen utgör den gemensamma informationsbasen i företaget och lägger grunden för en enhetlig struktur. Informationen hänger ihop från kundorder ut till arbetsordern i produktionen, genom faktureringen till den ekonomiska redovisningen. Med produktionskopplingar automatiseras rapporteringen, vilket ger uppdaterad information av hög kvalitet. IBS är marknadsledande leverantör av distributionslösningar för såg- och träindustrin. Om Martinsons Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier med en omfattande produktion av sågade trävaror samt limträ, träbroar och byggsystem för massivträhusbyggande. Martinsons tre toppmoderna sågverk producerar ett heltäckande trävarusortiment till kunder över hela Sverige och stora delar av Europa, Nord Afrika och Asien. Företaget omsätter årligen 1,2 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar