Preliminärt kvartalsresultat från IBS

Preliminärt kvartalsresultat från IBS Med anledning av det osäkra allmänna marknadsläget redovisar IBS redan nu följande preliminära resultat från det tredje kvartalet 2001 (mkr): Kv. 3 2001 Kv. 3 2000 Programvarulicenser 96 80 +19% Konsulttjänster 315 269 +17% Hårdvara och övriga intäkter 156 101 +55% Nettoomsättning 567 450 +26% Totala kostnader -609 -502 +21% Resultat före skatt -42 -52 +18% (Under arbetet med kvartalsbokslutet kan dessa preliminära siffror komma att ändras.) Som en följd av det osäkra världsläget har flera förhandlingar om nya licenskontrakt försenats. Inplanerade konsultresurser har i vissa fall ej kunnat faktureras. Härigenom har periodens omsättning blivit lägre än förväntat. Bland kostnaderna har vi dessutom tvingats reservera ca 12 mkr, huvudsakligen med anledning av att en stor fransk vitvarukoncern ställt in betalningarna. Sammantaget har ändå resultatet före skatt förbättrats med 18%. För det fjärde kvartalet 2000 redovisade IBS en vinst före skatt på 50 mkr. Under förutsättning av att den globala situationen inte försämras dramatiskt bedömer vi att resultatförbättringen kommer att fortsätta under motsvarande period 2001. Den officiella kvartalsrapporten kommer att publiceras den 17 oktober 2001. Staffan Ahlberg, VD, IBS AB Björn Bontin, Finansdirektör, Tel. +46 (0)8 627 2420, +46 (0)70 627 IBS AB 2420 Tel. +46 (0)8 627 2402, email: staffan.ahlberg@ibs.se +46 (0)70 627 2402 email: bjorn.bontin@ibs.se IBS AB, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen är en världsledande leverantör av Internet-baserade programvaror och tjänster för handel och varuförsörjning för stora och medelstora företag. IBS har ca 2300 medarbetare och ca 5000 kunder i mer än 40 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00170/bit0002.PDF

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar