8 av 10 företag arbetar aktivt för att behålla viktiga medarbetare

Hög konkurrens om nyckelkompetens på arbetsmarknaden

Den rådande högkonjunkturen gör att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, vilket ställer höga krav på personalchefer att hitta sätt att behålla viktiga medarbetare. IC-Potential frågade de 520 st. personalchefer som deltog i Personalchefsindex om de arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. 8 av 10 företag arbetar aktivt för att behålla sin nyckelpersonal.

”Arbetar ni aktivt för att behålla era nyckelpersoner?”

80 % av de tillfrågade personalcheferna svarade att de arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. Bland dessa är det framförallt tre strategier som används av företagen:

"Om JA: Hur arbetar ni konkret för att behålla era nyckelpersoner?"

1. Utbildning & kompetensutveckling, 23%
Svaren under denna kategori handlar om att erbjuda nyckelpersonerna utbildningstillfällen vid sidan av arbetsuppgifterna för att stärka deras kompetens och få dem att känna sig uppskattade på företaget.

2. Förmåner (lön, aktier & bonussystem), 22%
Här har respondenterna framförallt lyft vikten av att ha höga löner och bonussystem för att behålla sina nyckelpersoner. Vissa företag erbjuder även sina anställda aktieandelar i företaget för att göra dem ännu mer delaktiga och engagerade i sitt arbete.

3. Utmaningar, ökat ansvar & karriärplanering, 20%
Här handlar svaren om att ge nyckelpersonerna ett större ansvar och nya arbetsuppgifter i syfte att stimulera och utveckla dem. Även visa att det finns en tydlig karriärväg för de som väljer att stanna inom företaget.

16 % av respondenterna svarade att de inte arbetar aktivt för att behålla sina nyckelpersoner. En majoritet av dessa anser att de inte har något behov av det för att de generellt sett har en låg personalomsättning. Andra har svarat att det ska vara lika för alla anställda, att de inte vet hur de skall arbeta för att behålla nyckelpersoner eller att företagsledningen inte har insett att behovet finns.

 

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 520 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 309 094 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlekregion- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i januari 2017.

Personalchefsindex genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Michael Sandgren, Analytiker på IC-Potential AB, 08-410 809 00 michael.sandgren@ic-potential.com

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Bankgirot, Europcar, HeidelbergCement, HSB, JULA, Panasonic och Svenska Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com

Taggar:

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia