HIT AB förlänger framgångsrikt samarbete med IC-Potential

HIT AB har efter två års framgångsrikt samarbete med analys- och programvaruföretaget IC-Potential valt att teckna ett nytt 2-årigt samarbetsavtal gällande analys av HITs kunder. Analysen omfattar kundernas drivkrafter i olika segment, samt rekommendationer av prioriterade utvecklingsområden gentemot olika kundprofiler. HIT arbetar även självständigt med ClientPotential, en programvara där egna kraftfulla analyser kan göras online.

- Vi har expanderat kraftfullt under de senaste åren, vilket givetvis är roligt. Samtidigt finns det även risker med stor tillväxt, och det är mycket viktigt för oss att vi hela tiden har kundernas fulla förtroende. Under de år vi arbetat med IC-Potential har vi fått den information vi behöver för att kunna fortsätta att hålla fokus på det viktigaste, och därför känns det naturligt att idag skriva ett längre avtal, säger Paul Holtz, marknadschef på HIT AB.

HIT är ledande systemtransportör för in-night service i Norden, Baltikum och Benelux. Transportbranschens kunder kräver allt högre servicenivåer och kortare ledtider. Hög kvalitet i leveransprecision, korrekt hantering och hög automatisering av informationsflöde är givna parametrar och därför en naturlig del av vardagen inom HIT.

- Programvaran ClientPotential är ett dynamiskt verktyg där vi själva kan styra insatser och aktiviteter på ett optimalt sätt. Genom att konsekvent använda analysverktyget kommer vi att öka kunskapen om både för avsändar- och mottagarledet, men också hur servicepersonal och chaufförer agerar, säger Paul Holtz

Marcos Jorge, VD på IC-Potential, ser fram emot det fortsatta samarbetet:
- HIT arbetar metodiskt, målmedvetet och långsiktigt med att leverera en hög service- och kvalitetsnivå som mycket väl överensstämmer med kundens höga förväntningar. I en tid där miljön blir allt viktigare är det också glädjande att samarbeta med HIT, som minimerar sitt avgasutsläpp genom att transporterna till största delen sker nattetid och att de därmed undviker onödig trafik.

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar