IC-Potential släpper ny programvara för att förenkla utvecklingsarbetet

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt en helt ny version av programvaran ChangePotential™. Våra användartester har visat att programvaran gör det enkelt för användaren att snabbt komma igång med sitt utvecklingsarbete efter en genomförd kund- eller medarbetarundersökning.

Svenska företag och organisationer är duktiga på att genomföra kund- och medarbetarundersökningar, men klart sämre på att arbeta med uppföljningen av resultaten. Bristande uppföljning är troligtvis den viktigaste faktorn till att effekten uteblir av investeringar i kund- och medarbetarundersökningar. ChangePotential™ 2.0 kommer att göra det enklare, tydligare och roligare för användaren att både komma igång och i mål med sitt utvecklingsarbete, säger Marcos Jorge, grundare och VD för IC-Potential AB.

Sammanfattande nyheter för ChangePotential™:

  • Direkt efter genomförd kund- och medarbetarundersökning presenterar ChangePotential™ fyra enkla steg som vägleder användaren genom uppföljningsarbetet
  • ChangePotential™ visuella och pedagogiska process bidrar till att användaren blir mer stimulerad och ansvarstagande för att komma i mål med sitt utvecklingsarbete
  • Marknad/HR får en överblick över hur utvecklingsarbetet går i hela organisationen och kan följa varje användares framsteg
  • Genom att följa cheferna kan marknad/HR stötta chefer att komma igång med uppföljningsarbetet och ta fram tydliga handlingsplaner

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Anoto, Assa, Bankgirot, Bring CityMail,  HSB, Jula, Metro, Ragnsells och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på
http://www.ic-potential.com

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar