IC-Potential släpper nya programvaror för effektiv affärsutveckling

 

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt version 6.1 av programvarorna HumanPotential™ och ClientPotential™ De nya versionerna har utvecklats i nära samarbete med stora koncerner bland våra kunder med fokus på att öka kundnyttan. Vi erbjuder nu en större flexibilitet och interaktion mellan undersökningsdata och affärsdata. Kunderna kan därmed arbeta mer målgruppsanpassat och kostnadseffektivt samt få ett tydligare fokus i sitt förändringsarbete.

Programvaran HumanPotential™ används av kundens HR-funktion för att kartlägga utvecklingsmöjligheter inom t. ex. ledarskap, processer och företagskultur samt hjälp med att komma igång med konkreta aktivitetsplaner. Marknadschefer och Försäljningschefer använder programvaran ClientPotential™ för att finna lönsamma målgruppers unika drivkrafter och attityder samt öka effektiviteten hos säljteamen och av marknadsbearbetningen.

Sammanfattande nyheter för analysprogramvarorna 6.1:

  • Ny databasstruktur ger användaren större flexibilitet och mer omfattande analysmöjligheter
  • Mer dynamiskt enkätverktyg med stöd för målgruppsanpassning utifrån importerade nyckeltal
  • Smartare analyser som gör det möjligt att enkelt anpassa resultatet utifrån olika analysperspektiv och på ett pedagogiskt sätt visa förändringar. Vi erbjuder fler möjligheter att jämföra med interna och externa index
  • Utökad språkhantering ger bättre stöd för att svara på enkäten och analysera resultatet på olika språk
  • Chefssegmentering ger högre tillförlitlighet och tydliga svarsfrekvenser per chef
  • Dynamisk rapportmodul kan producera rapporter med kompletterade affärsdata i ppt-format i realtid och anpassa rapporter på ett mer omfattande sätt

- Vi ser en trend idag att framgångsrika förändringsarbeten i högre grad görs på lokalnivå. Vårt utvecklingsfokus för version 6.1 har varit att förenkla för användarna så att de i högre grad kan arbeta självständigt och tillhandahålla pedagogiska beslutsunderlag. Vi vill skapa bra förutsättningar för att få igång ett strukturerat utvecklingsarbete i organisationerna och vi stöttar cheferna initialt för att komma i gång med sitt förbättringsarbete. Vi tror att hjälp till självhjälp är den bästa arbetsmodellen för att skapa ett långsiktigt engagemang och lärande, med fokus på ett effektivt förändringsarbete säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.


För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Assa, Avanza, Europcar, HeidelbergCement, HSB, Metro, Partnertech, Roche, Schenker, Stadium och Svenska Volksvagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.se

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera