Östhammars kommun tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Östhammars kommun har tecknat ett 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem. Samarbetet omfattar samtliga ca 1 800 medarbetare.

Östhammars kommun har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar, med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor och guider. Programvaran ChangePotential™ ger personalavdelningen och cheferna ett IT-stöd för att enkelt och effektivt kunna genomföra efterföljande utvecklingsarbete.

Vi står inför en stor generationsväxling på arbetsmarknaden och konkurrensen ökar för att hitta rätt kompetens. IC-Potentials pedagogiska gapmetodik ger våra chefer bra förutsättningar för förståelse och engagemang att driva utvecklingsarbetet. IC-Potentials visuella analysprogramvaror gör det enkelt att se medarbetarnas viktigaste drivkrafter och hur vi kan utveckla våra medarbetare och chefer i rätt riktning, säger Anneli M. Sumén, HR-strateg på Östhammars kommun.

Östhammars kommuns beslut att göra årliga medarbetarundersökningar ger organisationen möjligheter att arbeta långsiktigt och proaktivt för att kunna hantera sin generationsväxling. IC-Potentials koncept gör det enkelt för kommunen att genomföra ålders- och kompetenskartläggningar samt identifiera vad som driver olika målgrupper i arbetslivet. Vår målsättning är att Östhammars kommun skall bli en mer attraktiv arbetsgivare och ha en tydlig strategisk plan för att arbeta effektivt med sin generationsväxling, säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Anneli M. Sumén, HR-Strateg på Östhammar kommun, +46 173-861 35, E-post, Anneli.Sumen@osthammar.se
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Östhammar kommun:
Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på cirka 22 000 personer fördelat på fem tätorter och landsbygd. Administrativt center är Östhammar, som ligger cirka 7 mil från Uppsala och 12 mil från Stockholm.  Läs mer om Östhammar kommun på http://www.osthammar.se/

Kort om IC-Potential AB:

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.se

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera