Personalchefsindex (PCI ) kvartal 2, 2013

Ett trendbrott har skett för Personalchefsindex (PCI) inför kvartal 2. Personalcheferna förväntas nu öka nyanställningarna med 6 % under det kommande kvartalet. Den mest positiva prognosen kommer från tjänstesektorn där sysselsättningsgraden förväntas öka med 16 %.

Den negativa trenden i PCI har avtagit

En ökning av sysselsättningen med 6 % förväntas under kvartal 2 och den negativa trenden som startade kvartal 3 2012 har därmed nu avtagit. I jämförelse med kvartal 1 2013 ökade indexet med 17 procentenheter. Sett till det säsongsrensade indexvärdet ligger dock sysselsättningsplanerna på en fortsatt historiskt låg nivå.

69 % av personalcheferna förväntas vara helt passiva och inte anställa

I likhet med resultaten för kvartal 1 2013 är personalcheferna övervägande försiktiga i sina bedömningar gällande den framtida sysselsättningen. Hela 69 % har uppgett att de troligen inte kommer göra några nyanställningar under kvartal 2. Trots att personalcheferna är avvaktande i sin bedömning, indikerar förändringarna av de som tror att sysselsättningen kommer minska respektive öka på en mer optimistisk framtidstro.

Samtliga branscher utom parti & detaljhandeln visar positiva prognoser inför K2

I jämförelse med kvartal 1 är prognosen inför kvartal 2 mer positiv för alla branscher utom parti & detaljhandeln. Index för byggsektorn har utvecklats mest positivt i jämförelse mot kvartal 1 och ökade med 43 procentenheter. Med undantag för parti & detaljhandeln förväntas samtliga branscher öka sysselsättningen under kvartal 2. Inom tjänstesektorn förväntas nyanställningarna öka mest.  

Samtliga storleksklasser visar på en positiv prognos inför K2

En ökning i sysselsättningen förväntas inom samtliga storleksklasser under kvartal 2. Mest positiv är prognosen för småföretagen där index ligger på 24 %, vilket är en ökning med 19 procentenheter sedan kvartal 1.

Positiva prognoser från samtliga regioner

Ett trendbrott har skett för samtliga regioner, index för kvartal 2 ligger på en positiv nivå för samtliga. Nyanställningarna under kvartal 2 förväntas öka mest i Södra Sverige. Mest positiv utveckling i jämförelse mot kvartal 1 har skett för Norra Sverige där index har ökat med 34 procentenheter. Trots de positiva signalerna från Östra Sverige ligger index för denna region långt under nivån för kvartal 2 2012.  

Negativa förväntningar på sysselsättningen för visstidsanställningar

Visstidsanställningarna visar på en uppåtgående trend men är fortsatt negativa inför kvartal 2. Trots att index för kvartal 2 ligger på en negativ nivå är prognosen den mest positiva sedan kvartal 1 2012 då index låg på -3 %. Index för kvartal 2 ligger även över medianen vilket indikerar positiva signaler.  

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Joakim Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Anoto, Assa, Avanza Bank, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, och Volkswagen.
Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.se

Taggar:

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera