Stadium fördjupar samarbetet med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Efter ett framgångsrikt samarbete sedan 2005 väljer nu Stadium att teckna ett nytt treårs-avtal med det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential. Samarbetet omfattar genomförande av årliga medarbetarundersökningar i Sverige, Danmark och Finland samt leverans av analyssystem. Stadium har genomfört en omfattande upphandling av analys- och programvaruföretag. Kartläggningen har visat att IC-Potentials analysprogramvara, HumanPotential ™ ger användaren ett pedagogiskt, kraftfullt och strategiskt system som ger mycket goda förutsättningar för att arbeta effektivt med verksamhetsutvecklingen.

Stadium kommer att använda IC-Potentials programvara och pedagogiska modell för att fördela sina resurser och planerade investeringar mer effektivt. Cheferna med personalansvar arbetar med ett skräddarsytt beslutsunderlag med tydliga prioriteringar för det egna ansvarsområdet. De beslutsunderlag som genereras hjälper också ledare på alla nivåer att stödja Stadiums övergripande mål och strategier med väl avvägda resurser. Stadium kommer sedan att arbeta löpande med HumanPotential ™ för samtliga sina medarbetare, såväl centralt som i sina mer än 100 butiker. Arbetssättet bidrar till ett mer produktivt arbetsklimat i form av starkare interna relationer samt bättre organiserade, målinriktade, och kundorienterade medarbetare.

”Vi ställer höga krav på våra samarbetspartner i form av hög service nivå och innovationsgrad där företaget måste kunna erbjuda smarta lösningar med leveransprecision. Vi har under våren gjort en ny kartläggning av marknadens analyssystem och kan konstatera att IC-Potentials system, HumanPotential ™ ger oss bäst förutsättningar att utveckla vår verksamhet i rätt riktning” säger Marie Fridström, Personalchef på Stadium.

”Stadium är en målfokuserad, resultatinriktad och visionär organisation. Företaget har varit en aktiv samarbetspartner som ställer höga krav genom hela leveransprocessen. Vi är mycket tacksamma och stolta att få fortsatt förtroende från Stadiums ledning. Vårt framtida samarbete borgar för en dynamisk produktutveckling med kreativa lösningar som kommer att ge båda organisationerna stora konkurrensfördelar i vår fortsatta tillväxt” säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential

För mer information och bilder se www.ic-potential.com eller kontakta:
Marie Fridström, Personalchef, Stadium 011-24 30 00
Marcos Jorge , VD, IC-Potential, 08-410 809 00, 0708-660 360, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Stadium AB:
Stadium AB är moderbolag för Stadiumbutikerna och servicekontoret ligger i Norrköping. Förutom Stadium-kedjan ingår butikerna , Red Devil, Sports Outlet och i Stadiumkoncernen. Idag finns drygt 100 butiker i Sverige, Danmark och Finland. Drygt 3 000 är anställda i koncernen och omsättningen är ca 5 miljarder kronor (inkl. moms). Läs mer om Stadium på: www.stadium.se


Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential AB erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av undersökningsresultat och tillhörande support- och konsulttjänster till företag som vill kunna jobba med strukturerad och målmedveten verksamhetsutveckling. Med smart pedagogik och en enkel uppföljningsprocess bidrar vi till att aktivera hela organisationen. Beslutsfattare på alla nivåer kan få tillgång till en interaktiv analys av de egna undersökningsresultaten, med integration av data från kundernas egna affärssystem i analysen. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Avanza, Bonnier, CityMail, Finansinspektionen, HSB, ICA, IDG, KF, KPA, Mandator, Metro, NCC, Pfizer, Roche, Salusansvar, Skanska, TradeDoubler. Läs mer om IC-Potential på: www.ic-potential.se

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. IC-Potential har växt med ca 25% per år i genomsnitt. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-potential har i nästan 15 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder. Vår senaste kundundersökning juni 2012, visar att 100% av våra befintliga kunder kan rekommenderar oss vidare till andra företag och organisationer. 97% anser att vi väl har lyckats mäta de faktorer som varit avsikten att mäta.

Prenumerera