Stressen ökar på arbetsplatserna

Personalcheferna upplever att stressen har ökat med ett indexvärde om 7 % under det första halvåret 2017 jämfört med föregående halvår. Den stressrelaterade sjukfrånvaron upplevs däremot ha minskat på arbetsplatserna. 

Stressen har ökat mest inom parti- och detaljhandeln

Personalcheferna upplever att medarbetarnas stress har ökat med 7 % senaste halvåret jämfört föregående halvår. Samtliga branscher uppvisar en ökning av stressen hos medarbetarna. Stressen har ökat mest inom Parti- och detaljhandeln, 16 % följt av Byggsektorn 15 %.

”Hur upplever du att stressen har förändrats för medarbetarna i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2017) jämfört med föregående halvår (juli-dec 2016)?”.

 

Den stressrelaterade sjukfrånvaron har minskat inom 4 av 5 branscher

Personalcheferna upplever att den stressrelaterade sjukfrånvaron har minskat med ett indexvärde om -14 % det senaste halvåret jämfört med föregående halvår. Störst minskning upplevs inom Tjänstesektorn som har ett indexvärde på -30 %, följt av Tillverkningsindustrin med ett indexvärde på -27 %. Offentlig förvaltning är den enda bransch som upplever att den stressrelaterade sjukfrånvaron har ökat, med ett indexvärde på 2 %.

”Hurbedömer du att den stressrelaterade sjukfrånvaron har förändrats i ert företag under det senaste halvåret (jan-juni 2017) jämfört med föregående halvår (jul-dec 2016)?”

 

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlekregion- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. PCI genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet 


För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Michael Sandgren, Analytiker på IC-Potential AB, 08-410 809 00 michael.sandgren@ic-potential.com

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar med fokus på att identifiera organisationers utvecklingsbehov och hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com

Taggar:

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Media

Media